آلبوم جدید و بسیار زیبای شهرام شب پره به نام تپش

(با 54875487سه کیفیت متفاوت 54875487+ دانلود به صورت یکجا)

alt

آلبوم جدید و بسیار زیبای شهرام شب پره به نام تپش

(با 54875487سه کیفیت متفاوت 54875487+ دانلود به صورت یکجا)

alt


 54875487

دانلود آلبوم به صورت یکجا در یک فایل زیپ شده

نام فایل

رپید شیر

مگا آپلود

 54875487لینک مستقیم

شهرام شب پره - تپش

 54875487دانلود 54875487

 54875487دانلود 54875487

 54875487دانلود 54875487

 54875487


 54875487

 54875487

فرمت : Mp3 / کیفیت : 192Kbps

۱ـ برات میمیرم 54875487

۲ـ معلمه عشقی 54875487

۳ـ رفیق ء ای 54875487جون جونی 54875487

۴ـ زمستان اخر 54875487

۵ـ شب بود ، بیابان بود 54875487

۶ـ بنازم اشتهاتو 54875487

۷ـ با تو خوشم 54875487

۸ـ تو هزاری 54875487

۹ـ Chili Pom 54875487

فرمت : Mp3 / کیفیت : 128Kbps

۱ـ برات میمیرم 54875487

۲ـ معلمه عشقی 54875487

۳ـ رفیق ء ای 54875487جون جونی 54875487

۴ـ زمستان اخر 54875487

۵ـ شب بود ، بیابان بود 54875487

۶ـ بنازم اشتهاتو 54875487

۷ـ با تو خوشم 54875487

۸ـ تو هزاری 54875487

۹ـ Chili Pom 54875487

فرمت : Wma / کیفیت : 64Kbps

۱ـ برات میمیرم 54875487

۲ـ معلمه عشقی 54875487

۳ـ رفیق ء ای 54875487جون جونی 54875487

۴ـ زمستان اخر 54875487

۵ـ شب بود ، بیابان بود 54875487

۶ـ بنازم اشتهاتو 54875487

۷ـ با تو خوشم 54875487

۸ـ تو هزاری 54875487

۹ـ 54875487Chili Pom 54875487